Gud är kärleken
Vad menas med protestanter?

De flesta vet vad kristendomen innebär. Vi tror på att Gud gav oss sin son för att frälsa oss människor. Kristendomen spreds väldigt snabbt och redan efter 50 år efter Jesu död, fanns det en stor skara anhängare. Jesus är kärlek och genom sina goda handlingar så spreds hans rykte. Jesus är accepterad och erkänd som en profet bland både judar och muslimer.  Det finns många olika riktningar inom kristendomen. De två största av dessa är katolicismen och protestantismen.


läs mer
Viktiga riter och högtider inom kristendomen

Inom kyrkan och kristendomen finns det en hel del riter och högtider. Det är en mix mellan urgamla traditioner och vad som står i Bibeln.

Den första kontakten vi vanligtvis har med kyrkan är under dopet. Dopet är ett av de två sakramenten. Det andra är nattvarden. Dopet sker med vatten och är oerhört viktigt. Utan dopet kan vi inte upptas i kristendomen. Förr i tiden var det viktigt att döpa barnet så snabbt som möjligt.


läs mer
Mina tankar om rymden

När jag ser bilder på rymden och hör hur forskarna förklara hur den blivit till så tänker jag, ”Hur kan någon förneka att gud existerar?”

Allting är alldeles för perfekt för att inte en högre makt skulle ha ett finger med i spelet. Allt i rymden är beroende av varandra så det kan inte bara vara en slump att allt hänger samman. Om rymden skapades från ett litet dammkorn så är det klart att något måste ha hjälpt till. Tänk er själva i ert hem hur ett dammkorn växer. Det börjar med en liten tuss,


läs mer